PŘEPRAVA OSOB


Nabízím osobní přepravu do práce,
na úřady,
k lékaři,
za kulturou atd.

Dále nabízím přepravu osob na svatbách (sedmimístný automobil, viz. Vozidlo) a dalších společenských událostech (oslavy narozenin, srazy spolužáků, apod.)

Přeprava denně včetně sobot,
nedělí a svátků
Jízdy kdykoli zcela podle Vašich potřeb (možno časně ráno i pozdě v noci)

JÍZDNÉ

Jízdy po Brně:
Do 9 km     cena 30,- Kč/km
10 km a více  cena 28,- Kč/km
Minimální cena za 1 jízdu 120,- Kč
Čekání 3,- Kč/min.

Jízdy mimo Brno:
Jednosměrná 22,- Kč/km
Obousměrná 12,- Kč/km
Čekání 3,- Kč/min.

K jízdnému nejsou účtovány žádné další poplatky (např. nástupní sazba, poplatek za čekání v kolonách, apod.)

V případě častých jízd bude poskytnuta sleva až do výše 7% z celkové částky.

OBJEDNÁVKY

Objednávky po – ne: 7:00 – 22:00 hod.
Příjem objednávek minimálně 24 hod. před uskutečněním přepravy.

Před začátkem jízdy podepíší dopravce a zákazník přepravní smlouvu (viz. Přepravní smlouva).

KONTAKT:
tel.: 736 701 319 Mgr. Pavel Zouhar
e-mail: info@brnoosobnipreprava.cz
příjem objednávek po-ne: 7:00 - 22:00 h.